HEILSZEKERHEID EN DE DOOP

Bent u gered? Het is mogelijk het te weten. Het is onmisbaar. Als je niet zeker bent, hoe kun je het dan worden. Kenmerken van Wedergeboorte. Staat en Toestand van de gelovige. En het HOE en het WAAROM van de Doop in water. Of besprenging ?