GOD'S NAMEN 2

Welke God is de Echte ?
De Schepper van hemel en aarde heeft Zich bekend gemaakt in Zijn Namen. GODS NAMEN VERKLAREN WIE HIJ IS.
ELOHIM, JAHWEH, ADONAI, EL SHADDAI, JAHWEH-JIREH, JAHWEH-ROPHE, JAHWEH-NISSI, enz, enz. Al de Namen wijzen op JEZUS.
De ware God is een Drie-enige God.