Openbaring Deel 6 (Hfdst. 11:1 - 13:1)

Uitleg over: Straks de derde Tempel te Jeruzalem; er komt ook nog een vierde in het Vrederijk. De Twee Getuigen. De Vrouw (Israël) en haar Kind (de 144000). Michaël werpt Satan op aarde. De vlucht naar de woestijn. De laatste 3½ jaar van de Grote Verdrukking begint.