MENORAH

De MENORAH, symbool van Israël, is een afbeelding van de Geest van JEZUS. (Jes.11:2). De Zeven brandende fakkels voor de Troon. De Zeven Geesten Gods. Wat is de uitwerking ervan in ons leven?