Openbaring Deel 11 (Hfdst. 21:1 - 22:21) Slot

Uitleg over:
Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ook 21:9-22:5 gaan over de nieuwe aarde en over de nieuwe stad Jeruzalem en de volken die daar rondom zullen wonen. Dan zal God definitief bij de mensen wonen.