HET NIEUWE LEVEN

Na de Wedergeboorte. Geestelijk Groei. Heiliging. Hoe werkt het? Twee begrippen. Verandering. Vermaningen, of beter: Aansporingen.